داستان های شاهنامه فردوسی را از آوای نامورنامه بشنوید

یکی از بخش های مهم در شاهنامه انتقال بخش اساطیری به تاریخی است و اینکه اسکندر را ایرانی جلوه می دهند چرا که .... ،(ویدئو را ببینید و بشنوید)
ناگفته نماند که موسیقی conceptual یا مفهومی که در این اثر بکار رفته و گزینش یا ساخته شده است بسیار بسیار شما را به آنچه باید از این داستان یا ابیات برداشت کنید رهنمون می گردد. خوانش درست و اصولی نیز در این راستا به شما آموزش درست خوانی شاهنامه را یادآور می شود.
دارای پروانه انتشار 8-55283-073256 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جهت تهیه اثر با گروه فرهنگی گرزمان در تلگرام و اینستاگرام همراه شوید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir