چرا همه افراد نباید از سیگنال در حوزه ارز دیجیتال استفاده کنند؟

در این ویدیو آموزشی به بررسی موضوع استفاده از سیگنال ارز دیجیتال و اینکه آیا برای همه افراد می تواند سودآوری داشته باشد یا خیر پرداخته می شود چون تفکری در بیشتر افراد تازه وارد به بازار ارز دیجیتال وجود دارد که کل موضوع فقط تحلیل ها و استفاده از سیگنال ها است در صورتی که سیگنال ها فقط 10 تا 20 درصد ماجرا هستند.
https://omidfadavi.me/tips-signals-cryptocurrency/