فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی

فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی
فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی در اصل یک فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و فلزیاب تصویری واقعی یا فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تصویری ترکیبی یا فلزیاب تصویری تفکیک دار یا فلزیاب تصویری لیزری را به هر نوع فلزیاب تصویری نمی توان اطلاق نمود زیرا فلزیاب تصویری که واقعاً دستگاه فلزیاب تصویری یا دستگاه طلایاب تصویری باشد باید دارای شرایط فلزیاب تصویری باشد که به ان فلزیاب تصویری اصل گفت.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34