مشکلات فنی در pcr

با تمامی مزيت های فوق در تکثیر DNA با روش PCR محدودیت هایی نیز وجود دارد که مهمترین آنها اندازه قطعات قابل تکثیر می باشد به طوری که حداکثر اندازه قطعه هایی که با روش PCR معمولی تکثیر می گردد، 5 هزار نوکلئوتید (kb 5) و در روش های بهینه شده تا 20 هزار نوکلئوتید (kb 20) می باشد. مشکل اساسی دیگرPCR آلودگی نمونه های مورد بررسی است. به دليل حساسيت فوق العاده و قدرت تکثير زياد PCR هر قطعه DNA خارجی که وارد محيط PCR شود، مورد تکثير قرار گرفته و نتايج عجيب و دور از واقعيتی به وجود خواهد آورد. گاهی نيز باقيمانده ی قطعات DNA حاصل از تکثير DNA های قبلی باعث آلودگی PCR می شود. براي رفع مشکل، امروزه از ظروف يک بار مصرف استفاده مي‌شود. کليه ظروف قبل از استفاده اتوکلاو مي‌شوند تا سلول‌ها و مولکول هاي موجود در آن ها، تا حد ممکن غير فعال مي‌شوند. يـکــي از روش‌هــاي پـيـشـنهـادي انجـام PCR داخـلــي يـا Nested PCR اسـت.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshadanesh.ir و صفحه ی اینستاگرامinstagram.com/arshadanesh.ir مراجعه نمایید.