راتین رها - یا هیشکی یا تو

.
آهنگ #یاهیشکی_یاتو با صدای #راتین_رها

دانلود آثار راتین رها از وبسایت زیر:
www.RatinRaha.ir

@ratinraha

#راتین #غم #غمگین #احساس #احساسی #تنها #تنهایی
#ratin #ratin_raha #ratinraha