ایده های خلاقانه با بطری پلاستیکی

اگر کمی هنر و خلاقیت به خرج دهید می توانید به جای دور انداختن بطری های خالی از ان ها برای درست کردن وسایل مورد نیاز خود استفاده کنید.چند ایده برایتان اماده کردیم امیدوارم برایتان مفید باشد.