فلزیاب تایید وجود طلا

فلزیاب تائید طلا
تائید طلا در زیر زمین با فلزیاب میتواند در عمق کم یا عمق زیاد باشد که بیشتر فلزیاب ها یا دستگاه ها که در بازار فلزیاب ایرانی یا بازار فلزیاب خارج وجود دارد از دسته فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا میباشد که توان بالائی در تفکیک فلزات بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی MOTION / AC نداشته ولی در روش غیر حرکتی NON MOTION / DC که سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را ثابت نگهداشته و فلز را از زیر یا جلو سر جستجوگر عبور داده که این روش مشخصه قدرت عمق فلزیاب نمی باشد و در این شرایط طلا را نیز برای تست استفاده نمی نمایند.

آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---------------—
09126270600