چقدر تلاش می کنی؟

ببین هدفت رو درست انتخاب کن چون باید اینقدر #عطش رسیدن بهش رو داشته باشی که بی خوابی ها و سختی ها و زمین خوردنایی که تو راهت هست ، تورو نا امید نکنه . ???? ‌