گزارش قالیباف از جلسه مجلس در خصوص بورس

رئیس مجلس: مجلس مصمم به حمایت و ایجاد ثبات لازم در بازار بورس است.