مچ گیری پدرها استند آپ کمدی از کانال مهرداد_شو

انگیزه ای که پدرا برای مچ گیری از بچه هاشون دارنو انقدر مشتاقن بدونن که بچه هاشون سیگار میکشن یا نه رو اگه ستاد مبارزه با اعتیاد داشت الان ایران خالی از حتی یه معتاد بود.............