چرتکه ریاضی

کلیپ تهیه شده مربوط به مجموعه نیو مث، به مدیریت مهندس بحرینی میباشد که توسط تیم اکسیژن تصویربرداری و تدوین شده است.
مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن09913906941
مهندس محمد جواد حسن زادهhttp://www.oxygenstudio.ir