ماندگاری بالا میوه و سبزیجات

یک بطری کوچک ، سر بطری را به اندازه یک نی سوراخ کنید ، به پشت سشوار وصل کنید هوا را از بسته بندی خارج می کنیم و بیشترین سبزیجات و میوه ها را خواهیم داشت.