کمک داوطلبانه به نیازمندان در ماه رمضان

کمک داوطلبانه در تهران
https://koodakancharity.ir/being-volunteer-in-charities/

خیریه کودکان فرشته اند با شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش زنجیره ی انتقال این بیماری ، این بار و در طرحی نو، به همت شما خیرین بزرگوار، تهیه و توزیع ۱۴۰ کارت هدیه کمک هزینه خرید اقلام غذایی برای خانوار های نیازمند را جایگزین طرح تهیه بسته های غذایی نمودیم ????????????