سریال نقشه ی راه برنامه نویسی - قسمت ۹ - اهمیت تمرین و بروز بودن

سریال نقشه ی راه برنامه نویسی
قسمت ۹

توضیحات و جزئیات این قسمت:
آنچه که در این قسمت نیاز دارید تمرین هست بروز بودن و تمرین زیاد یکی از کلید های موفقیت در زمینه ی برنامه نویسی است بطوریکه لینوس توروالدز خالق کرنل لینوکس و گیت در کتاب خود به نام فقط برای تفریح بارها این را ذکر کرده
یک مهندس کامپیوتر فنلاندی که نه به منابع خوب آموزش برنامه نویسی دسترسی داشت نه انجمن خاصی بود و نه چیز دیگر بلکه تنها چیز تمرین زیاد بود که کار روزانه اش نوشتن یک برنامه و تمام کردن آن و رفتن به برنامه ی کامپیوتری دیگری بود.

.
.
شما میتوانید برای شروع برنامه نویسی از دوره های آموزشی با کیفیت آواسام نیز استفاده کنید آدرس :
https://avasam.ir/products