پادشاهی ممنوعه - The Forbidden Kingdom 2008

سینمایی - پادشاهی ممنوعه - The Forbidden Kingdom 2008 - جیسون تریپیدیکِس در هنگام قاچاق دی.وی.دی های کونگ فو در چین به صورت تصادفی به چیز شگفت انگیزی پی برد که او را به دوران چین باستان فرستاد ! در آنجا جیسون به دلیل این قانون شکنی اش عهده دار یک ماموریت بسیار شگفت انگیز می شود که به موجب آن او باید یک جنگاور افسانه ای به نام میمون شاه را که به دستور شاهزاده جید وار زندانی شده از بند آزاد کند …- Gap.im/nama66