لیوزاد - تجارت بین المللی شمش طلای هلدینگ لیوزاد

هلدینگ لیوزاد در بخش تجارت بین الملل ، اقدام به عرضه و فروش شمش های طلای 24 عیار خود با 10 درصد آفر زیر قیمت بورس لندن می نماید .
خریداران عمده با ارائه مدارک زیر اقدام به ثبت سفارش نمایند
مدارک مورد نیاز :
ارسال LOI به نام شرکت
ارائه مجوز واردات طلا
بلوک نمودن وجه سفارش تحت کد MT799