دزدیدن پسر 12 ساله از کنار خواهر و برادرانش در ترکمن

خودروی پژویی که از قبل بچها را تعقیب میکرد به سمت محمد نعیم 12 ساله حمله کرد و او را به زور کتک سوار کاشین کرد.زمانی که اهالی محل و خانواده او به محل حادثه رسیدند اثری از هیچ چیز نبود...

جزئیات بیشتر را در ویدیو ببینید...