درمان جراحی سائیدگی مفصل چیست

در مواردیکه شدت سائیدگی و آرتروز شدید باشد درمان معمولا با کمک عمل جراحی است که متداول ترین آنها جراحی تعویض مفصل است. البته روش های دیگر درمانی مانند خشک کردن یا فیوژن مفصل یا استئوتومی هم از دیگر روش های جراحی است.