زمان بهترین مسکن / آهنگ حلقه از راتین رها

یه وقتایی هست که فقط خودت میتونی حال دلتو خوب کنی و خودتو بغل بگیری و بغضتو بخوری. اون لحظه یادت باشه به کسی سر نزنی، درد دلتو با آدمها در میون نزاری... فقط بزار زمان بگذره. چون زمان بهترین مسکن و رفیقته...
کاش میشد به جزیره ای رفت که فقط خودت باشی و خودت...
راتین رها