کابینت روکش چوب سفید واقع در دروس

نمونه کار کابینت روکش چوب سفید پتینه طلایی مهندس اسماعیلی واقع در دروس
طراحی تولید واجرا در نوین کابین
برای اطلاعات بیشتر در مورد مثلث طلایی اشپزخانه به ویدیوهای قبلی مراجعه فرمایید.