معرفی قابلیت های نرم افزار تیا

یکی از قابلیتهای نرم فزار قدرتمند tia ،قابلیت migrated یا migration است که به وسیله این قابلیت برنامه های نوشته شده توسط نرم افزارهای قدیمی مانیتورینگ توسط تیا اصلاح و باز نویسی میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آسام مراجعه فرمایید: https://www.asamiran.com