پمپ های آب چگونه کار می کنند؟

الکتروپمپ یا همان پمپ آب وسیله‌ای است که از دو بخش پمپ و موتور تشکیل شده است و مایعات را به روش مکانیکی، از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر جابجا می‌کند. به این صورت که، انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. در نتیجه، انرژی سیال بعد از خروج از پمپ افزایش می‌یابد و همچنین از الکترو‌پمپ برای انتقال سیال به یک ارتفاع مشخص یا جابجایی مایعات در یک سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شود. پمپ‌ها انرژی مکانیکی خود را از الکتروموتور دریافت می‌کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پمپ آب به سایت الین پمپ مراجعه کنید.
https://elinpump.com/