پنجمین دورهمی استارتاپونه

https://Linestore.ir
مهندس مجید درویش زاده:

استارتاپونه دورهمی های رایگانی است که توسط تیم لاین استور تشکیل شده و بصورت رایگان در مشهد برگزار می گردد.