رژیم غذایی سالم - آموزش ابتدایی به کودکان در مورد تغذیه سالم

در این ویدیو به صورت کوتاه به کودکان آموزش میدهیم که تغذیه سالم چیست، چه مواردی را شامل میشود و چرا باید تغذیه ای سالم را دنبال کرد. ترجمه شده توسط تیم کوئیک فیت | Quickfit