نمای ساندویچ پانل - 22220266-021

نمای ساندویچ پانل ها یکی از عوامل موثر در انتخاب آن ها می باشد. در ساخت انواع ساختمان ها باید رکن ها و عوامل مختلفی را در نظر گرفت. به عبارت دیگر در ساخت انواع ساختمان ها علاوه بر طراحی و یا نقشه ساختمان ها باید به معماری نما ساختمان ها و معماری داخلی ساختمان ها و ... بسیار دقت کرد.
ایران پانل
021-22220266


http://sandwichpanel.ir/sandwich-panel-view/