برش فولاد با دستگاه سوخت گاز

محصولات فولادی فراوانی وجود دارند که جهت استفاده از آن ها، فرآیند برشکاری بر روی آن ها انجام می گیرید. یکی از این روش ها جهت برش فولاد از جمله پروفیل ، تیرآهن ، نبشی و سپری را می توانید در ویدئو فوق مشاهده نمایید.
برای برشکاری محصولات فولادی می توانید به سایت https://ahan118.com/ مراجعه کرده و یا با شماره 54473_021 تماس حاصل فرمایید.

"پروفیل"
"نبشی"

https://ahan118.com/product-cat/profile
https://ahan118.com/product-cat/angle-bar