برای تقویت موی سر چی بخوریم؟ | سوپرابیون

کمبود شدید بیوتین ، روی ، نیاسین و آهن ممکن است منجر به ریزش مو شود. در این قسمت میکرونوترینتهایی که جهت تقویت و سلامت مو به آنها اشاره شده است.
قرص زینک پلاس سوپرابیون با داشتن ترکیباتی مناسب تقویت پوست و مو پیشنهادی مناسب برای تقویت موی سر به شمار می روند برای اطلاع دقیق از نحوه مصرف قرث زینک پلاس و ترکیبات دقیق این محصول می توانید وب سایت سوپرابیون را ببینید:
https://suprabion.ir/fa/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3/