درس خواندن صحیح چگونه است ( روش های صحیح درس خواندن )

اگر تا مقطع دکتری را در نظر بگیریم، هر فرد در زندگی خود با احتساب زمان تحصیل در مدرسه، ۲۲ سال درس می خواند. این مدت زمان نشان می دهد که نزدیک به یک سوم عمر ما صرف آموزش و محیط های آموزشی می شود.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad/