انواع بیماری های روانی خطرناک چیست و راه تشخیص آن

بیماری های روانی خطرناک شامل انواع مختلفی است که هر کدام به نوعی سلامت روان را به خطر می اندازند.

سلامت روان به رفاه احساسی و روانی اشاره دارد که به زندگی سالم و سالم کمک می کند.

سلامت روان شما با تأثیرات مختلفی از جمله وقایع زندگی و ژنتیک تحت تاثیر قرار می گیرد.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - انواع بیماری های روانی خطرناک چیست و راه تشخیص آن