طراحی ویلای دوبلکس لاکچری در بوشهر

روحیه طراحی ویلای امروزی متاسفانه صرفاً بر مبنای بازی با فرم است بدون اینکه فکر و ایده پخته‌ای در پس آنها باشد. فرم‌پردازی سطحی که بعضاً هیچ ارتباطی با کارایی و عملکرد پلان معماری و یا ارتباط با منظر شهری ندارد، بلکه فقط جعبه‌هایی که با زبان تجریدی هنر مدرن در کنار کارآمد بودنشان باعث شده‌ تا اکثر آنها شبیه یکدیگر شده‌ و بعد از مدتی چشم مخاطب خسته می‌شود و به دنبال اثری با رویکرد و محتوای عمیق که دارای درون مایه و ارائه حرف جدیدی برای مخاطب خود داشته باشد، میگردند. این ویلا به واسطه اعلام موضع در برابر این عوامل، شخصیت خود را تعریف می‌کند. پروژه در تلاش برای آفریدن معماری، فاصله گرفتن از جعبه‌های تجریدی جهان شمول و بیان حرف مختص به خود می‌باشد.
جزئیات کامل این پروژه ویلایی دوبلکس را در سایت نماپلان مشاهده کنید:
https://namaplan.com/Detail/7475/