اجزای تشکیل دهنده سوله - 22220266-021

شناخت صحیح و نسبتاً کاملی از اجزای تشکیل دهنده سوله لازم است تا یک کارفرما بتواند از کلیت پروژه عمرانی انجام شده و صفر تا صد سوله ای که تحویل گرفته است، رضایت بالایی داشته باشد. متأسفانه گروه های زیادی در بازار هستند که بدون داشتن دانش ساخت و به دور از رعایت استانداردها و آئین نامه های اجرایی مصوب، اقدام به ساخت سازه های بی کیفیت می کنند که نتیجه آن، تنها اتلاف زمان و هزینه کارفرما می باشد.
بانک سوله ایران - 22220266-021