امام جمعه بغداد: ایستادن در کنار مظلومان فلسطینی، ایستادن در کنار حق است

حضرت آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی (دامت برکاته) امام جمعه بغداد به مناسبت روز جهانی قدس مطرح کرد: ایستادن در کنار مظلومان در فلسطین، ایستادن در کنار حق است، مردم فلسطین، مردم بزرگی هستند که هر روز شهدایی را تقدیم می کنند و به همین سبب باید مورد حمایت قرار گیرند.