جلسه دوم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - خط خودکاری را می توانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید و براحتی خوش خط شوید. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است. آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat
فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاصدی آماده شده است. آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat تهیه کنید.