لحظه تحویل سال 1399

لحظه تحویل سال 99 : ساعت 7:19:37 روز جمعه 1 فروردین 99
حیوان نماد سال 99 : موش
سال 99 سال کبیسه است.

تیم میهن ویدیو سال خوبی را برای شما و تمام هم میهنان عزیز آرزومند است.