تزریق نخستین واکسن روسی به فرزند وزیر بهداشت

پارسا نمکی، فرزند وزیر بهداشت پس از دریافت واکسن کرونا گفت: به عنوان عضوی از خانواده بهداشت و درمان، می‌خواستم سهمی در روند مقابله با کرونا داشته باشم.