گزارش جلسه اول استاد برتر 2

این دوره با هدف پرکردن فضاهای خالی آموزشی و رفع نواقص موجود در شیوه های تدریس اساتید مختلف در درجات و‌جایگاه های مختلف طراحی شده است.
براي مشاهده گزارش کامل به سايت www.mostafaee.com مراجعه بفرماييد