تمجید مجری ضدّ ایرانی عرب ، از قدرت ایران.

" صالح الازرق " ، مجری سرشناس شبکهٔ عربی
" الحوار " ، که دارای مواضع ضدّ ایرانی است ،
با استناد به سخنان " سرلشگر باقری " ،
رئیس ستاد کلّ نیروهای مسلّح کشورمان ،
مبنی بر پاسخ حتمی ایران ،
به توقیف نفتکش کشورمان ،
توسّط انگلیسی ها ؛ به تحسین قدرت ایران ،
در برابر غرب می پردازد .