تعریض آزادراه تهران - کرج

کرج- پروژه تعریض آزادراه تهران - کرج - قزوین در حال اجرا است.