آرون افشار مرحم حال دلم باش طبیب ماهر من

دانلود آهنگ جدید آرون افشار طبیب ماهر
لحظه ای کاش کمی صبر کنی به خاطر من مرحم حال دلم باش طبیب ماهر من
من به قربان تو و حالت جذاب نگاهت مبتلای توام و باخته ام دل به نگاهت
ای وای هوایی شده این دل چه حالی شده از حال دلت با خبرم کن
http://upahang.com/%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1/