مشکلات بیمه‌ای رانندگان حمل و نقل عمومی شهری

حصاری مدیر کل حمل و نقل شهرداری‌ها گفت: مشکل بیمه ناوگان حمل و نقل شهری بر عهده تامین اجتماعی است. ۶۰ درصد تعداد رانندگان بیمه حمل و نقل، راننده واقعی نیستند.