دانلود نسخه خطی کمیاب کتاب تعبیر خواب(فارسی) با خط خوش و خوانا

دانلود نسخه خطی کمیاب کتاب تعبیر خواب(فارسی) با خط خوش و خوانا
دانلود نسخه خطی کمیاب کتاب تعبیر خواب(فارسی) با خط خوش و خوانا
تعبیر خوابی است که چنانکه در مقدمه گوید، از ائمه اهل بیت (ع) و از کتب مختلف که نام نبرده است، نقل قول می‌کند و مشتمل بر پنجاه و هفت باب است به قرار زیر:

۱. اندر دانستن خواب که راست است یا دروغ.

۲. اندر دانستن آنکه خواب را چند وجه تعبیر باید کرد.

۳. اندر خواب دیدن خدای تعالی و بهشت و دوزخ و فرشته و پیغمبران و امثاله.

۴. اندر دیدن خورشید و ماه و رعد و برق و تگرگ و باران و یخ و امثاله.

۵. اندر دریا و آب رود و جوی و حوض و جداول و برکه و لون و کشتی و چاه و غیر این.

۶. اندر دیدن نور و آتش و ظلمت و انگشت و شمع و چراغ.

۷. اندر دیوار نو و کهنه و بالا و پشته و خاک و ریگ و سنگ و غیره.

۸. اندر شهرستانها و قلعه و حصار و مسجد و مناره و منبر و غیره.

۹. اندر سرای و بوستان و کوشک و غرفه و نردبان و بام و دکان و غیره.

۱۰. اندر دیدن عطر و مشک و عود و کافور و امثال آنها.

۱۱. اندر دیدن پیر و جوان و غلام و کنیزک و کودک.

۱۲. اندر غسل کردن و دست و روی شستن و تیمم و نماز و رکوع و غیره.

۱۳. اندر خلیفه و قاضی و علما و فقها و خطیب و امام و طبیب و غیره.

۱۴. اندر دوات و قلم و محبری و لوح و منشور و قباله و نامه و غیره.

۱۵. اندر مردمان بسیار و اندام و پوست و موی و خون و استخوان و غیره.

۱۶. اندر چوب و در و کلید و بستن و گشادن و بیرون آمدن از جای تنگ.

۱۷. اندر دیگ و دیگدان و تنور و دود و خاکستر و اخگر.

۱۸. اندر مردم برهنه و زمین فرو گرفتن و سباء و غیره.

۱۹. اندر رگ زدن و حجامت کردن و موی سر ستردن و ریش بریدن و غیره.

۲۰. اندر پیسی و آبله و خشک ریش و نزد طبیب رفتن و غیره.

۲۱. اندر درختان میوه‌دار و مرغزار و سبزه و صحرای خوش و غیره.

۲۲. اندر تره و خضره و پیاز و پلپل و نمک و کاه و کاهدان.

۲۳. اندر نان و نان خورش و ترید و شیرینی الوان از پالوده و خرما و حلوا و غیره.

۲۴. اندر شراب و کامه و دارو و شیر زهر و فقاع خوردن و اسهال و قی کردن.

۲۵. اندر جواهر و یاقوت و مروارید و زیور زنان و درم و دینار و غیره.

۲۶. اندر جامه پوشیدن و بیرون کردن و موزه و کفش و جامه‌ها و غیره.

۲۷. اندر بند و غل و دام و زندان و قفس و رسن و رشته و سوزن و غیره.

۲۸. اندر دیدن تزویج و نکاح و عروسی و کنار گرفتن و بوسه دادن و غیره.

۲۹. اندر سلاح و آلت آهنگری و دسته و پیرایه و دست‌کاران و غیره.

۳۰. اندر ابریشم و حریر و موی و پشم و تصاویر و غیره.

۳۱. اندر نابینا و یک چشم و آنکه از علتی نالد.

۳۲. اندر بساط و حجله و کوشک و غرفه و زندان و دبیرستان و غیره.

۳۳. اندر تازیانه زدن و گردن زدن و پای کندن و شکستن.

۳۴. اندر مزامیر و نای و طنبور و بربط و چنگ و غیره.

۳۵. اندر خرید و فروخت و نرخ و نوا و جوال و امثال آن.

۳۶. اندر پریدن در هوا و از جایی به جایی شدن و اندر آسمان شدن و غیره.
برای دانلود فایل لطفا لینک زیر را در داخل مروگر خود وارد کنید و از صفحه م
ربوطه فایل را دانلود کنید.

https://4o1.ir/nfdep