چالش رونالدو در دوران قرنطینه؛ ۱۴۲ دراز نشست در ۴۵ ثانیه

چالش کریستیانو رونالدو در دوران قرنطینه؛ ۱۴۲ دراز نشست در ۴۵ ثانیه. این چالش را در ویدئو زیر مشاهده کنید.