تحلیل و حل تست های کنکور سراسری 98 رشته ریاضی از علی هاشمی

در این ویدیو تحلیل آزمون کنکور علی هاشمی سوال های ریاضی رشته ریاضی کنکور 98 را حل و تحلیل میکند. حل کامل تست های ریاضی در کنکور رشته ریاضی از علی هاشمی. تحلیلی سوالات سخت و متوسط کنکور سراسری 98 رشته ریاضی و فنی از علی هاشمی.