سیاره زمین 1 - از قطب تا قطب

مستند سیاره زمین 2006 - Planet Earth - ق 1 - از قطب تا قطب - مجموعه سیاره زمین شامل ۱۱ قسمت است که هر قسمت آن به یک زیست‌گاه زمین می‌پردازد. - این بخش دیدی کلی از چیزی است که بناست در ۱۰ قسمت بعدی به آن پرداخته شود. - https://eitaa.com/khelqat - https://Gap.im/khelqat