کمپین مبارزه با کلاهبردارن فلزیابی

کمپین مبارزه با کلاهبرداران فلزیاب
کمپین مبارزه با کلاهبرداران فلزیاب کدام مرجع علمی در زمینه علوم الکترونیک رادار تائید مینماید و در ایران مرسوم شده است که عده ای خود را بعنوان عالم یا مطلع از الکترونیک در زمینه فلزیاب معرفی مینمایند و اصولی را بیان میکنند که در قوطی هیچ عطاری وجود ندارد و مباحث علمی فیزیک یا فلزیاب را زیر سئوال میبرند
این عده اولین کاری که میکنند دیگران را کلاهبردار معرفی نموده و خود را متخصص معرفی میکنند و اگر به این افراد بگوئید یک فلزیاب جدید با تکنولوژی نوین را طراحی کنند حتی نمی دانند که فلزیاب طبق چه اصولی طراحی میشود و نهایت یک فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا مگنتومتر کپی میکنند که اصول طراحی آن ساده و در همه سایت ها یا کتاب ها وجود دارد و در همین حد اطلاعات دارند و حتی فرق فرکانس رادار را از امواج فانکشن ژنراتور نمی دانند.

آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---------------—
09126270600