مستند تاریخی منطقه تایوان در کشور چین

کشور چین به تازگی همکاریهای نظامی ، قضایی و امنیتی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. اقدامی که نتیجه رفتار غیرقانونی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به تایوان است. این روزها مسئله تایوان در صدر اخبار جهان جای گرفته است. برای درک بهتر این رویداد در این ویدیو نگاهی به گذشته بیاندازیم .