آیا وصیت شفاهی قابل قبول است؟

شما هم قطعا داستان اون پیرمردی ‌که "به‌ ‌ پسرهاش‌ ‌میگه‌ ‌برین ‌چوب‌ ‌بیارین‌ ‌و سعی کنین ‌بشکنین‌ "‌رو‌ شنیدین ????????‍????

‌اما‌ ‌قانون‌ ‌برای‌ ‌پذیرفتن‌ ‌همچین‌ ‌چیزی‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌ "#وصیت‌​" ‌شرایط‌ ‌خاصی‌ ‌رو‌ ‌در‌ ‌نظر‌ ‌گرفته.✅

‌ ‌این‌ ‌پست‌ ‌رو‌ ‌با‌ ‌دقت‌ ‌بینین ‌تا‌ ‌بتونین‌ ‌بفهمین‌ ‌در‌ ‌چه‌ ‌شرایطی‌ ‌#وصیت_شفاهی​ قابل‌ ‌قبوله.‌ ????

آدرس سایر شبکه های اجتماعی وکیل سنتر :
تلگرام: https://t.me/vakil_center
توییتر: https://twitter.com/vakilcenter
اینستاگرام: https://www.instagram.com/vakilcenter/‎​
آپارات: https://www.aparat.com/vakilcenter
نماشا: https://www.namasha.com/vakilcenter