بن هور - BenHur 1959

سینمایی - بن هور - BenHur 1959 - در زمان ظهور حضرت عیسی ع ، شاهزاده ای یهودی به نام جودا بن هور ، ناجوانمردانه به جرم سوء قصد به جان فرستاده سزار، توسط دوست رومی اش دستگیر و به بردگی فرستاده می شود و دیگر اعضای خانواده اش هم به سیاه چال فرستاده می شوند. او پس از عبور از ماجراهای بسیار به موطن خویش بازمی گردد تا انتقام گیرد و خواهر و مادرش را رهایی بخشد… - Gap.im/nama66