اگر به جای ماه سیارات دیگر بود با این منظره مواجه می شدید!!!!!!

برنامه های ستاره شناسی بیشتر را در اینستاگرام خلیل علیزاده مشاهده نمائید.
خلیل علیزاده در:
اینستاگرام:@phykhalil
تلگرام:@phykhalil
یوتویوب:@phykhalil