آموزش گام دقیق در فلزیاب تصویری

آموزش گام دقیق در فلزیاب تصویری
فلزیاب تصویری نیاز به گام دقیق در روش حرکتی MOTION/ AC برای نقطه زنی NON MOTION / DC نیاز دارد و باید در شرایط جستجو با فلزیاب تصویری به دلیل ثابت بودن هدف یا طلا باید بصورت گام دقیق با سنسور یا لوپ یا کوئل حرکت صحیح را به انجام رساند و در فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD که با تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری هماهنگ تعیین گردد تشخیص وضعیت مرکز طلا یا فلز مورد نظر با دقت مشخص میگردد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34